1.1.2011

כלי מפתח לשינויים חברתיים

 הרצאה במסגרת תערוכת פרויקט גמר בטכניון