קיסלוב קיי אדריכלים- בית על עץ
פרופ' אדר' תאה קיסלוב, אדר' עולש קיי, אדר' ליאורה קיסלוב קיי, אדר' בועז קיי
18.3.2019

ניתוח אדריכלי: מרכז קהילתי רמת אביב הירוקה

מרכז קהילתי אינטימי ורגיש הממוקם בשולי רמת אביב הירוקה ומגדיר מפגש מרתק בין רקמת המגורים נמוכת הקומה הטובלת בירוק, לבין דופן מבני הציבור המטרופוליניים על רחוב חיים לבנון ההומה תנועה. כוחו האורבני של המגרש נובע מהיותו אחת מחמש האצבעות הירוקות שמהוות את אידרת השוטטות ומרחבי הציבור של הסביבה הייחודית.  שעון על אופי השכונה העדינה ועל ריאותיה הירוקות, המטופחות והמשותפות; התכנון האדריכלי בפרויקט נובע מרוח המקום ומשתלב במרקם האורבני בעזרת קשרים בלתי אמצעיים. האיכויות הציבוריות יוצאות הדופן בפרויקט מצליחות לשמור על עירוניות אינטנסיבית על דרך היות המרכז הקהילתי וגניו חלק אינטגראלי ממרחב השוטטות השכונתי.  המבנה ישמש עוגן פרוגרמתי וחיבור איכותי אשר יגשר ויאחה את הנתק הקיים בין פנים השכונה לבין המוסדות העירוניים על גדתו המזרחית של רחוב חיים לבנון.

תחת דימוי של בית על עץ, בחרנו למזג את הטיפול המבני והנופי לפעולה אדריכלית אחת שלמה; מבנה טרסי, צומח מן הקרקע וצף בין צמרות העצים. ממשקו עם הסביבה ארוך ומורכב, ומאפשר מגעים שונים ומיטשטשים בין הפנים והחוץ, על מנת לחזק את הקשר עם הולכי הרגל המשוטטים ותושבי השכונה- קבועים וארעיים. זליגה של פעילויות אל החוץ (למשל הקרנות תחת כיפת השמיים ואירועים קהילתיים בחורשות), תיצור רובדיות מגוונת במעבר שבין הציבורי לאינטימי ובכך פוטנציאל לחללים עשירים, בהיררכיית פרטיות משתנה. המבנה ישמור על תכסית צרה על מנת שלא לפגוע בריאה הירוקה עליה הוא מגונן ממזרח, וכדי לשמר את הטיפולוגיה האורכנית ההיסטורית של המבנים ביניהם צמח. מפלס הכניסה העילית, המלווה את רחוב חיים לבנון, יהיה חפשי ופתוח במרבית נפחו. חלקיו המבונים יהוו דופן עירונית חיה ופעילה לרחוב, כסנונית ראשונה להפיכתו לבעל אופי עירוני- אינטנסיבי בעתיד. חלקיו הפתוחים ישמשו כאתנחתא עבור הולכי רגל חולפים, מקום מזמין לשהות בו ולהביט אל עבר הגן העשיר, המשתפל אל לב השכונה. המרכז ישמש נקודת משיכה משמעותית, לא רק עבור פעילויות מוגדרות ומתוכננות, ויהווה מוקד אנרגיה שכונתי גם בשעות בהן יהיה סגור.

תפיסת הקיימות בפרויקט מגיבה בראש ובראשונה ל'יש' הקיים; הסביבתי, העירוני, החברתי, התרבותי, הפרוגרמאתי והאקלימי. 'קיימות פרוגרמתית' מאפשרת שימוש רב תכליתי במבנה, על פני משמרות פעילות משתנות ולאורך רוב שעות היממה. הפרויקט, כמקום מפגש מפעיל, מאפשר קשרים בלתי אמצעיים בין התושבים למרכז ומעניק לשכונה פלטפורמה להיכרות מחודשת בין כל תתי הקהילות באזור.  מארג של שטחים ירוקים, פתוחים וסגורים, מייצר רצף המשכי לחי ולצומח בסביבה. שימור העצים הקיימים ושימוש בצמחיה מקומית חסכונית במים, נשירה בהיקף וירוקת עד במרכז,  מאפשרים ויסות אקלימי עבור המבנה וחמצון האוויר עבור השכונה. העמדה אקלימית מדויקת, לקבלת שמש מחממת בחורף והצללה אופקית נוחה בקיץ, מעניקה אור טבעי רב וקליטת רוח מפולשת לקירור המבנה בערבים ובעונות המעבר. השקעת חלק מהמפלסים על חזיתותיהם בבטן האדמה, מאפשרת ויסות גיאותרמי במבנה. שימוש בדופן תרמית כפולה המורכבת ממשטחי זכוכית, רפרפות הצללה מווסתות ודופן מבנה כהה, יוצרת כליאה של אויר מחומם והסעת חום בחורף בעזרת שליטה על סוגרים עליונים. העתקת צמחיה, שימוש חוזר במשאבי האתר ושימור אדמת חישוף, יחד עם מערכות מיזוג, תאורה ומים חסכוניות מאפשרים עמידה בתקן 5281 (בנייה בת קיימא). לבסוף, השארת שטחים לעתיד הבלתי ידוע וגמישות תכנונית, יאפשרו צמיחה עתידית על פי צרכים העיתים.

בבסיס התכנון חיזוק 'קוד המקור' של רמת אביב הירוקה; החברתי, הקהילתי והפיזי. הקוד, המושתת היסטורית על קיום משותף ושוויוני של מעמדות סוציו-אקונומיים מגוונים, מהווה את השלד הרעיוני שלאורו תוכנן המרכז. יצירת נוכחות ייחודית המקדמת תחושת שייכות, גאוות מקום ואף אוטונומיה, עבור כל תת קהילה בפני עצמה וכל ממלכת גילאים. הציפה בירוק, הגבולות המטושטשים הקיימים בין המגרשים ובין סוגי המבנים, ארגון הבינוי סביב האצבעות הירוקות, השיטוט, דרגות החירות הגבוהות למשתמשים, ההפרדה מהתנועה המוטורית, החופש לילדים; כל אלו באו על מנת לתרגם את תכונתה הנדירה של רמת אביב הירוקה שלא הכל עשוי וגמור, לא כל האדמה מכוסה בבטון, יש מקום לאלתור, לחופש, לטבע פראי בעיר ולשינויים עתידיים.

לדף הפרויקט >>