1.3.2016

התאחדות האדריכלים

הרצאה לקראת מבחן ההסמכה של רשם האדריכלים.