1.3.2015

התאחדות האדריכלים

הרצאה לקראת מבחן ההסמכה של רשם האדריכלים.