פרופ' אדר' תאה קיסלוב, אדר' עולש קיי, אדר' ליאורה קיסלוב קיי, אדר' עליאל קיי
21.1.2019

מחשבות על החייאה עירונית

בלוד עוצמה קיימת ומגוונת, ריבוי תרבויות ושלל אוכלוסיות. בעברה היתה אבן שואבת, עיר בעלת זהות חזקה וגאווה מקומית, דבר אשר הוכה ודעך במרוצת השנים. על אף מצבה העכשווי ומתוך עוצמותיה הגלומות, לעיר פוטנציאל בלתי נדלה לשיקום, פיתוח והעצמה. ערכה המהותי טמון ביכולותיה להשתנות, להכיל מורכבות, לייצר צפיפות ואינטנסיביות, ולאפשר פיתוח מגוון- פלטפורמה לחיים עירוניים איכותיים וליצירת קהילה מגובשת, מבוססת יחסי שכנות.

המפתח, להבנתנו, הינו תכנון בר קיימא המשלב חברה וסביבה, תוך יצירת מתווה רב שלבי התואם את זמינות המשאבים השונים.  בסיס להתפתחות עיר טובה וחיונית המאפשרת גיוון. חיוני שהמהלך הראשון יעסוק ביצירת הֶקשרים וקישורים עירוניים- קיימים ועתידיים, אשר יהוו יסוד איתן ליצירת רצף אורבאני חי ותוסס, שבתורו יהפוך למרחב שוטטות מעניין, מאתגר ואינטנסיבי.

ישנה חשיבות גדולה ביצירת מוקדי עניין ופעילות אורבאניים השזורים וקשורים זה בזה. כאלה היוצרים מרחב מפותח אחד המשמש עוגן לפיתוח והחייאה. לב העיר חייב להיות אזור בעל שימושים מעורבים, לכלול עיבוי מגורים משמעותי לחיזוק אוכלוסייה חדשה ומקומית, ומשיכת אוכלוסייה חדשה, ולהתבסס על מסגרות פעילות של יום וערב.  לב העיר יפעם בכל שעות היממה ויהווה מקור להזדהות וגאווה לתושבי לוד כולה, יחזיר עטרתה ויתרום לפריחתה. אנו צופים כי השפעת לב העיר המחודש תכה גלים שיתפשטו כאדוות אל עבר כלל גבולותיה. יתר על כן- כל עוד ליבה של העיר לא יהיה חזק ואינטנסיבי, כך גם לא תהיה אפשרות לייצר עירוניות איכותית בטבעות הרחבות יותר.

מרכזה העתיק של לוד הוא יסוד הפוטנציאל של העיר כולה, באופן בו מתפקדות רוב הערים העתיקות בעולם.  אנו רואים חשיבות גדולה בשיקום והחייאת העיר העתיקה כמוקד תיירות בינלאומי מצד אחד ומרכז עירוני תוסס לתושבי העיר מצד שני. אנחנו רואים רקמה זו כמקום מפגש ומנוף כלכלי אשר משמש מחבר לשאר חלקי העיר; מפרק מחבר ולא חיץ. לוד מחולקת לאוכלוסיות רבות ולקהילות נפרדות, זוהי איכותה כעיר מעורבת. אך במצבה כיום לא נוצר מפגש אמיתי, לעיר העתיקה יש את הפוטנציאל לשמש כמרחב מאפשר לכל האוכלוסיות.

הדי. אן. איי של מרכז העיר לוד ייחודי ומובהק, הן מבחינה חברתית (השכונות בעלות ייחוד והרגשת זהות קהילתית) והן פיזית (המבנים המגוונים הקיימים בשכונה, מבני הדת והשוק יחד עם כמות גדולה של מבנים עתיקים הינם דבר נדיר מאד ומהווה נקודת מוצא מצוינת לתכנון). העתיד כפי שאנו מייחלים ללוד מצביע על מרכז עיר שכונתי בעל אופי עירוני המשתלב במרקם הייחודי הקיים, תכנון אשר יוצר הרגשת שייכות הן לרובע והן לעיר לוד. מרכז חיים לקהילה שיהווה חלק אינטגראלי ממרחב השוטטות העירוני.

חיי הקהילה העירונית נמצאים בתהליך שינוי. לאחר תקופה של אינדיבידואליזציה יש חזרה לחיי קהילה משמעותיים בצורה אחרת מאשר בעבר. האתגרים המרתקים שעומדים בפני העיר הינם יצירת מרקם משתלב, מזמין ומאפשר, עירוב קהילות וותיקות וחדשות ויצירת תשתית ופלטפורמה לשינויים עתידיים. ערכו המהותי של התכנון העתידי יהיה טמון ביכולתו להשתנות, להכיל מורכבות, לייצר צפיפות ואינטנסיביות ולאפשר פיתוח מגוון. עירוב שכזה, בתוך מרקם אורבאני אמיתי ופתוח קצוות, יתרום לתחושת בטחון וחיות וישמש קטליזטור ליצירת קהילה עירונית חדשה.

תכונה זו של תכנון מכיל ומאפשר גיוון, היא להבנתנו, הבסיס להתפתחות עירוניות איכותית בעלת ערך מוסף של שכונתיות, שייכות, חיי קהילה וערבות הדדית.