1.1.1980

תערוכה קבוצתית

לשכת האדריכלים: תערוכה קבוצתית