קיסלוב קיי אדריכלים- בניית קמפוס חינוך ר"ג
19.9.2019