קיסלוב קיי אדריכלים- סתיו זוכה בפרס
4.5.2019

Tryouts on living in the City:Four Possible Homes

סתיו זכתה בפרס Archiprix הבינל"א היוקרתי לעבודות סטודנטים!

לאתר הפרס >>