1.1.1983

המגורים בתל אביב של המחר

עיתון העיר:  תערוכה קבוצתית