1.1.1988

תערוכה קבוצתית בחסות קרן תל אביב לפיתוח

לשכת האדריכלים
אוצרת: צופיה דקל