1.7.2004

עבור משרד התרבות

מנציגי ביתן ישראל: הביאנלה התשיעית לאדריכלות- ונציה.