1.5.2005

עבור: המכון ההולנדי לאדריכלות

נציגי הביתן הישראלי: הביאנלה השנייה לאדריכלות- רוטרדם