קיסלוב קיי אדריכלים- המודל הקנדי
1.8.2017

המודל המוצלח שיצרה קנדה לעידוד השקעות נדל"ן

גלובס: משלחת לחקר הנדל"ן מטעם אוניברסיטת תל אביב.

לכתבה >>