1.8.2016

משרד הבטחון

איתי היה חבר בצוות השופטים ושותף בבחירת ההצעה הזוכה