16.6.2019

פניה של הההתחדשות ביפו

הארץ: ראיון על הבנייה המשגשגת ביפו

לכתבה >>

לדף הפרויקט>>