1.9.2016

התאחדות האדריכלים ומתכנני הערים בישראל

דה מרקר: ראיון על מסמך ההנחיות המרחביות של תל אביב.