6.2.2018

מעריב: ראיון רחב היקף בנושא מגורים בארץ בעבר.