קיסלוב קיי אדריכלים- מרכז שרובר לתרבות
1.11.2007

קרן שרובר

תחרות מוזמנים לתכנון מרכז שרובר לתרבות- ירושלים

לדף הפרוייקט >>