1.1.1997

עיריית תל אביב

תחרות מוזמנים לתכנון מרכז קהילתי נאות אפקה