קיסלוב קיי אדריכלים- מרכז קהילתי רמת אביב
1.3.2014

עיריית תל אביב

תחרות מוזמנים לתכנון מרכז קהילתי ברמת אביב.

לדף הפרויקט >>