קיסלוב קיי אדריכלים- נמל יפו
1.6.2014

עיריית תל אביב והרשות לפיתוח כלכלי

תחרות מוזמנים לתכנון אסטרטגי עבור נמל יפו.

לדף הפרויקט >>