קיסלוב קיי אדרילים- נמל יפו
1.3.2015

עבור עיריית תל אביב והרשות לפיתוח כלכלי

תחרות מוזמנים לתכנון האנגר 2+3 בנמל יפו 

לדף הפרויקט >>