1.8.2010

עיריית חיפה

תאה כיהנה כיו"ר חבר השופטים בתחרות פומבית רעיונית לתכנון ככר העיר חיפה