1.9.2018

עבור התאחדות האדריכלים ועיריית ירושלים

תאה מונתה יו"ר חבר השופטים בתחרות לתכנון ופיתוח ככר ספרא בירושלים והיתה שותפה לבחירת הצעה הזוכה

לכתבה >>