1.9.2016

התאחדות האדריכלים ומתכנני הערים בישראל

ערוץ 10: ראיון על מסמך ההנחיות המרחביות של תל אביב.