1.1.1989

תערוכה קבוצתית בחסות ראש העיר

מוזיאון הנגב, באר שבע