2.10.2014

התאחדות האדריכלים

 גלובס : ביהמש: משרד השיכון לא יפתח מעטפות