1.1.1998

עבור מנהל ההנדסה תל אביב

גשר מתכת דק עבור צינור מים ראשי תל אביב