30.1.2007

הנוכחות הנשית באדריכלות הישראלית

התאחדות האדריכלות ואוניברסיטת תל אביב: תערוכה על נשים מובילות באדריכלות