19.5.2013

מאת אסתר זנדברג

עיתון הארץ: מורשת האדריכלות הברוטליסטית בבאר שבע