1.12.2011

פרחי אדריכלות המחר

ליליה וייברמן ומיכל חידו- ביטרמן, סטודנטיות שלנו מהטכניון, זכו בציון לשבח על הפרויקט 'מתכנון אוטופי למרחב מכיל'.

כל הכבוד!