29.7.2019

פרחי אדריכלות המחר

עליאל מונתה לשופטת בשלב א' של פרס עזרריאלי (בצלאל)