קיסלוב קיי אדריכלים- מכללת קלישר לאמנות
1.12.2000

משרד התרבות

הפרס הגבוה בתחומו בארץ ניתן עבור בניין המכללה לאמנות קלישר.

לדף הפרויקט >>