1.12.2014

משרד התרבות

תאה חברת צוות השופטים ושותפה בבחירת זוכי הפרס