12.12.2018

מושב ההתחדשות החדשה

הרצאה בכנס עיר הנדל"ן 2018:

ההתחדשות העירונית כפי שהיא מתבצעת ברוב הערים היום, נותנת משקל עיקרי לכלכלי ומשקל משני (אם בכלל) לקהילה ולעיר. המרחב הציבורי וחיי הקהילה נזנחו לאורך השנים והוסתו הצידה, יחד עם המקומות שבעבר הכילו אותם. הדור הצעיר של היום כמהה להחזרת חיי הקהילה והמרחבים הציבוריים בתצורה חדשנית ומחפש אותם בכל פרויקט שנבנה. תפקידנו כמתכננים הוא לייצר פלטפורמה חדשה המשלבת את העולמות- עבור ההווה ועבור המחר השונה בתכלית מכל מה שמוכר כיום.

אנו רואים חשיבות רבה בשיתוף ניסיוננו במהלכי ההתחדשות העירונית שאנו מובילים ביפו- החל ברחוב רבי חנינא ומרקם שוק הפשפשים, דרך העיר העתיקה ונמל יפו, וכלה ב'שיכוני החסכון' והשכונות הדרומיות. אלו הן דוגמאות חיות לרצף אורבני, התחדשות ומחזור עירוני- כלכליים, חברתיים וסביבתיים. 

נקודת המוצא בפרויקטים היתה ועודנה הקהילה- על ערכיה, הרכבה המגוון ורקמת החיים העדינה שהיא מקיימת. המטרה היא פרויקט כלכלי במגזר הפרטי, אשר מצליח לשמור על מרקם עירוני המשכי, מרחבים ציבוריים משותפים איכותיים ושגשוג הקהילה הקיימת עם העתידית.
 

לאתר הכנס >>