1.1.2005

עבור: התאחדות האדריכלים

נציגי ישראל בתערוכת ארגון האדריכלים העולמי.