1.7.2013

שדות חינוך וקהילה

מבנים: בי"ס חדש ברמת גן
גיליון 30, עורכת: לביאה בלומברג

לינק לדף הפרוייקט>>