1.9.2015

קמפוס שדות חינוך וקהילה

עיתון מבנים: כתבה מפורטת על תכנון מבנה התיכון החדש של רמת גן.

לדף הפרויקט >>