קיסלוב קיי אדריכלים- ראשיתו של שינוי 2019
16.12.2019

הרצאה על קמפוס החינוך בר"ג

איתי מרצה בכנס תהליכי תכנון ורישוי מוסדות חינוך בירושלים.

לאתר חברת מוריה >>
לדף הפרויקט >>