1.1.2015

עיריית תל אביב ומשרד הסביבה הגרמני

המשרדים שעיצבו את העיר