קיסלוב קיי אדריכלים- פרחי המחר 2019
25.7.2019

אוניברסיטת תל אביב

פתיחת תערוכת סטודיו פרויקטי הגמר של פרופ' אדר' תאה קיסלוב ואדר' ליוארה קיסלוב קיי