א

אזור מערב- 1 אילת

ה

החוף הצפוני- לגונה אילת

מ

מרכז העיר אילת

ר

ש

שיקום רמות ויצמן יבנה
שכונה ד אילת

ת

תכנון אב לשני מחנות צה"ל