ב

בית הספר המרכזי של חיל הקשר

מ

נ

צ

צער בעלי חיים ת"א

ק

ת