ב

בית משפחת וינשטוק
בית רופאים משולב אפקה

מ

מסעדה- אילת
מרכז קולנועי קניון אביה
משרדי עו"ד פירון ושות’

ר

ת

תיאטרון אילת