א

אולם התעמלות מקורר

מ

מוזיאון השואה
מסעדה- אילת