ב

בית משפחת אהרוני
בית משפחת איזקסון
בית משפחת גולדמינץ
בית משפחת הלפרין
בית משפחת וייס
בית משפחת וינשטוק
בית משפחת כוריאל
בית משפחת כץ
בית משפחת מרגושס
בית משפחת עידן
בית משפחת צייגר
בית רופאים משולב אפקה

ג

גן ילדים אילת
גן ילדים מודיעין

ה

העוגן 9

מ

מרכז קולנועי קניון אביה
משרדי עו"ד פירון ושות’

ר

רבי אדא 6
רבי חנינא 14

ש

שמעון הצדיק 17

ת

תיאטרון אילת