א

אולם התעמלות מקורר

ב

בית עיון

מ

מוזיאון השואה