א

אזור מערב- 1 אילת

ה

החוף הצפוני- לגונה אילת

מ

מרכז העיר אילת

ש

שכונה ד אילת