ב

בית הספר המרכזי של חיל הקשר

צ

צער בעלי חיים ת"א