ב

בית משפחת אהרוני
בית משפחת איזקסון
בית משפחת גולדמינץ
בית משפחת הלפרין
בית משפחת וייס
בית משפחת כוריאל
בית משפחת כץ
בית משפחת מרגושס

ה

העוגן 9

י

יהודה מרגוזה 26

ר

רבי אדא 6
רבי חנינא 14

ש

שכונת מגורים הוד השרון
שמעון הצדיק 17